เธอดูแปลกใจเล็กน้อยเกี่ยวกับ Creampie แต่ไม่โกรธ 10 นาที